Høgskolehumor

Google tar kanskje litt i av og til når det oversettes?

En hyggelig sammenligning forøvrig:

Høgskolehumor


Takk til Thomas for bidraget!