Hjelp!

Ikke greit å være datanerd når det eneste språket man kan er Windows-språket