Herlige oversettelser

Denne søte oversettelsen finner du på Casios norske sider. Flere slike vesle storheter!