Herlige oversettelser

Denne søte oversettelsen finner du på Casios norske sider. Flere slike vesle storheter!

Takk til Pål for bidraget!

[Ugjyldig objekt (debatt)]