Helt utrolig...

Feilmeldinger i Windows er ikke uvanlig. Noen ganger fungerer likevel alt.

Oppgaven ble fullført uten problemer, det kan bare ikke stemme:

Helt utrolig...

Takk til Jo for bidraget!