Helsefare med trådløst nett?

Hei,

Siden stadig flere setter opp trådløse nettverk kan man lure på om det er forbundet med helsefare når mange av disse nettverkene står på hele døgnet? Hvordan er denne strålingen sammenlignet med stråling fra mobilbruk?

Datadoktoren svarer

Hei,

Signalene fra trådøst nett er mye svakere enn mobiltelefoner. De er typisk på 0,1 watt på 2,4 GHz som er overlegent mest utbredt, og faller raskt til langt lavere verdier når man fjerner seg fra antennen.

Aksesspunktene er derfor uansett godt innenfor de godkjente grenseverdiene for stråling, men PCene inneholder jo også sendere, som alltid er plassert mye nærmere brukeren. Denne strålingen er da kraftigere enn den fra aksesspunktet, men uansett er effekten så lav at den forsvinner i den store sammenhengen, hvor vi er eksponert for alle andre typer radiosignaler fra sendere med langt større effekt.

Enkelte personer vil av forskjellige årsaker likevel kunne være overfølsomme for noen strålingskilder, men dette er svært sjelden.

Ved normale bruksmønstre og plassering av sitt eget trådløse utstyr vil det ikke være noen helserisiko forbundet med dette.

En gjennomgang av målinger gjort av Post- og Teletilsynet finner du her

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar

[Ugjyldig objekt (ebatt)]