HDTV via stikkontakten

Den første globale standarden for overføring av HDTV-signaler fra rom til rom via stikkontakten, er vedtatt.

Du kan like godt merke deg forkortelsen G.hn med det samme. Dette er navnet på standarden som ITU (International Telecommunications Union) nylig har vedtatt.

Standarden beskriver hvordan husets eksisterende installasjoner skal brukes til å overføre multimedia, og da snakker vi om svært store datamengder.

Les også: Bedre dekning med flere rutere

Raskere og mer stabilt

Mange vil kanskje stille spørsmålstegn ved behovet for overføring via kabler i disse trådløse tider, men faktum er at kabler fortsatt muliggjør en høyere og mer stabil datastrøm - og over langt større strekninger enn hva som er mulig uten en tråd.

I følge ITU vil den nye standarden sikre inntil 20 ganger raskere overføring enn dagens raskeste trådløse nettverk, og tre ganger raskere enn eksisterende kabelløsninger.

Alt som kan kobles til nettverk

De første produktene som støtter G.hn er ventet på markedet i 2010, og vil innbefatte DVD/Blu-ray-spillere, PCer, fjernsynsapparater og spillkonsoller; alt som kan tenkes å kommunisere i nettverk. G.hn skal også kunne fungere sammen med trådløse nettverk, ADSL og annen eksisterende infrastruktur.

En gruppe kalt HomeGrid Forum skal hjelpe til med utbredelsen av den nye standarden.

Her kan du lese mer om G.hn.

Kilde: Recordere.dk

Les også: Slik får du raskere trådløst nett