Harddisk-størrelse, bits og bytes

Dagens spørsmål:

Jeg har stor interesse av å lese dine artikler om harddisker, men det er én sak jeg lurer på: Hvordan regnes størrelsen på en harddisk ut når du bare vet cylinder, heads og sectors, f.eks. 977 - 5 - 17?

Videre så lurer jeg på, når vi snakker om bits og bytes så sier vi at 8 biter er en byte slik at 2(8) potens blir 256 tegn. Men så virrer det litt for meg, for så sies det om bytes at 2(10) potens gir 1024 kbyte. Hvorfor går vi fra 8 til 10 potens?

Kanskje du kunne lage en artikkel om dette?

Geir

Vi svarer:

Harddisken først: Hvis du multipliserer de tallene du oppgir, får du antall sektorer. Siden hver sektor er 512 bytes kan du dele det tallet på 2 og få antall hele KB. I dette tilfellet blir det (977*5*17)/2 -- som blir 41.522,5 -- som er litt over 40 MB. (Leverandøren ville nok kalt harddisken sin for 42 MB, siden de opererer i hele 1000 og ikke hele 1024.)

Så til bits og bytes: Det er ganske enkelt at kilo betyr tusen og 1024 er det nærmeste hele binær-tallet som ligner på ett tusen. Maskinen selv bryr seg ikke om hva vi kaller KB. Det er bare en representasjon i programvaren så det skal bli enklere for oss som er vant med titall-systemet å oppfatte mengden.

Vi har skrevet en del om dette i Bits- og bytes-skolen. I tillegg kan det være verdt å nevne at den største diskstørrelsen som tidligere kunne oppgis var (1024x64x16)/2=512MB. Det er grunnen for denne grensen på gamle disker. I dag er denne grensen (16384x64x16)/2=8GB. Alle disker som er større enn dette oppgir den samme størrelsen. Derfor har mange maskiner problemer med større disker. De nyeste maskinene bruker andre mekanismer for å finne den riktige størrelsen. Neste grense er 128 GB. Det virker som om grensen 16-dobles hver gang den flyttes.