Har jeg lov å dele ADSL med naboer?

Spørsmål:
Har jeg lov å dele ADSL med naboer etc?

Svar:
Hei,
Vi har ingen mulighet til å se hva kunden gjør bak ruteren, men løsningen er ment til bruk hos en husstand, familie eller liten bedrift. Vi forholder oss til ett kundenavn og en fakturaadresse. Jo flere brukere bak HUBen som benytter båndbredden, jo lavere kapasitet får hver enkelt bruker.

mvh.
Torvald

Til artikkelen