Har Internett forandret ditt liv?

Kanskje noen som kjenner seg igjen i denne tegningen..?