Har du en venn, så chat ofte...

...for det gror kratt og høyt gress på den vei som ikke vandres