"Grønne" produkter - bare tull?

Seagate slutter med grønne harddisker.

Å bruke mindre energi er en god ting, i hvert fall så lenge vi snakker om energi som produseres av ikke-fornybare resurser. Hvordan dette best kan gjøres, er det flere meninger om.

Hvis det er snakk om et konstant forbruk er saken enkel, men så snart det er snakk om svært varierende aktivitet blir det vanskeligere.

Harddisker jobber ikke hele tiden, men trår bare til når det trengs. Resten av tiden bare snurrer de, men stopper som regel opp etter en tid uten aktivitet, avhengig av brukerinnstillinger.

Hvordan finner man den beste balansen?

De komponenten som har hatt den mest imponerende utviklingen i de senere år når det gjelder ytelse i forhold til strømforbruk er Intels prosessorer.

Dette skyldes at produksjonsteknikken har blitt enda bedre, med mindre plassforbruk og lavere spenninger, men også at styringen av strømforbruket har blitt både smartere og bedre – med teknikker som Power Gating og Turbo Boost. Dagens prosessorer har flere kjerner, som kan brukes etter behov, og forskjellige deler av prosessorkjernen kan også slås av og på etter behov. Dette skjer lynraskt. Når det er behov for det, aktiveres moduler eller prosessorkjerner som er klare i løpet av få prosessorsykluser. Er det bare behov for én kjerne, kan denne kjøres enda raskere, fordi det totale strømforbruket likevel blir innenfor grensene av det selve brikken tåler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når det gjelder harddisker, er det tilsvarende paralleller. En harddisk som roterer med 7200 omdreininger bruker ikke mye mer strøm enn en såkalt "grønn" disk, som roterer med 5400 eller 5900 omdreininger.

"Grønne" produkter - bare tull?


Forskjellen i ytelse er faktisk større enn i strømforbruket når man måler i prosent.

Derfor vil en rask disk levere mer data i løpet av kortere tid enn den "grønne" disken. Og siden ytelsen oppveier forskjellen i strømforbruket blir totalbildet tap for den "grønne".

Hvis vi regner hva en 7200RPM harddisk bruker i strøm pr år (ca 53 kroner) sammenlignet med en 5900RPM (ca 33 kroner) utgjør forskjellen ca 20 kroner. Da snakker vi kontinuerlig bruk i et år.

I virkeligheten er aktiv bruk langt lavere, slik at forskjellen blir enda mindre.

Men ytelsen på en 7200 RPM disk ligger 30-40% høyere enn en "grønn" disk, derfor vil den økte produktiviteten mer enn kompensere for de få kronene som spares.

Derfor har Seagate valgt å ikke lenger satse på "grønne" disker, fordi dette konseptet bare tilsynelatende byr på en miljøgevinst. I virkeligheten er det motsatt.

Flere regnestykker kan du lese i Seagates egen artikkel om temaet.