Grensesnitt og drivere

CD-ROM spillere kommer nå heldigvis bare i to grensesnittvarianter: IDE eller SCSI. Drivere til CD-ROM leserne er inkludert i de mest moderne operativsystemene som Windows 95 og Windows NT. Likevel er det en del situasjoner hvor du kan dra nytte av å bruke gode gamle DOS drivere.

IDE standarden er det mest vanlige og billigste grensesnittet. Nesten alle moderne hovedkort har tilkobling for inntil 4 IDE enheter (vanligvis har du minst en IDE enhet i maskinen fra før; dette er harddisken). En CD-ROM leser krever at IDE grensesnittet er av EIDE (Enhanced IDE ) typen. Hvis du har en eldre maskin er det mulig at du må anskaffe et eget EIDE-kort for å kunne koble til en CD-ROM. SCSI er ikke så utbredt, og det er noe dyrere. Normalt må maskinen utstyres med et ekstra kort hvis du ønsker å benytte SCSI-enheter. Fordelen med SCSI grensesnittet fremfor IDE er at det avlaster CPUen (maskinens hovedprosessor) for mye av arbeidet med dataoverføring, slik at CPUen får mer tid til andre oppgaver (for eksempel gjøre at et spill går jevnt og fint samtidig som data hentes fra CDen). I tillegg er SCSI å anbefale for deg som ønsker å rippe musikk-CDer.

LES OGSÅ:

Installasjon av CD-ROM lesere

 Foto: Erik Andersen
Foto: Erik Andersen Vis mer

En CD-ROM leser er i dag standardutstyr på de fleste PCer. Vår erfaring tilsier likevel at de ikke alltid er optimalt satt opp. Det kan gjelde maskinvaren, programvaren eller begge deler. Bildet under gir en oversikt over brytere og kabeltilslutninger for to representative enheter:

Maskinvareinstallasjon av EIDE enheter

EIDE lesere er alltid interne enheter. Grensesnittet er normalt integrert på hovedkortet. Det er vanlig med to såkalte IDE busser. Hver av bussene representeres med en 40-pin kontakt på hovedkortet. De blir vanligvis omtalt som primær og sekundær (eng. primary and secondary). På hver buss kobles det til en 40-pin flatkabel. Den har vanligvis uttak for to enheter. Når to enheter skal benyttes på samme kabel, må den ene være satt opp som master og den andre slave. Disse innstillingene gjøres med jumpere eller mikrobrytere (eng. dip-switcher) på hver enkelt enhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 Foto: Erik Andersen
Foto: Erik Andersen Vis mer

Hvis du bare har to enheter - harddisk og CD-ROM - anbefaler vi på det sterkeste at de blir satt opp som mastere på hver sin kabel. Det er viktig siden de fleste EIDE kontrollere ikke støtter variabel hastighet på samme kabel. Siden harddisker jevnt over er mye raskere enn CD-ROM leserne, vil bruk av felles kabel kunne sinke harddisken kraftig. Her gjelder regelen om minste felles multiplum. Legg merke til at noen EIDE CD-ROM lesere blir levert med innstilling som slave. Det bør endres før den hektes på sin egen kabel. Det kan faktisk virke en stund med feil innstilling, men det vil bli meget ustabilt. Noen hovedkort vil ikke en gang identifisere CD-ROMen med feil innstilling. EIDE enheter benytter ikke terminering.

Maskinvareinstallasjon av SCSI enheter.

SCSI grensesnittet er veldig mye mer avansert enn EIDE. SCSI har vært benyttet i forskjellige utgaver i over 15 år. I motsetning til EIDE som stort sett bare finnes på PCer, er SCSI benyttet på alle plattformer. I arbeidsstasjoner og servere er den nesten enerådende.

Alle SCSI enheter mottar og sender SCSI kommandoer på SCSI bussen. SCSI kommandoene har stadig blitt utvidet og vi har versjonene SCSI-1, 2 og 3. Disse versjonene har ingenting med hastigheten å gjøre, men med hvilke kommandoer som er støttet av enhetene. Det er god forover- og bakover- kompatibilitet mellom versjonene.

Den opprinnelige SCSI standarden hadde en 8-bits buss med en frekvens på 5 MHz. Det gav en overføringshastighet på 5 MB/s. Kabelen som ble benyttet var en 50-pins flatkabel internt og en 25-pin D-SUB eller 50-pin Centronics eksternt.

Litt senere fikk vi FastSCSI. Her ble frekvensen doblet til 10 MHz og hastigheten likeså til 10 MB/s. Til eksterne enheter ble det standardisert på en 50-pins mikrokontakt. For de raskeste arbeidsstasjonene og til server bruk fikk vi Fast&Wide SCSI som benyttet en 68-pins kompakt flatkabel og en 68-pins mikrokontakt for eksterne enheter. WideSCSI hadde samme frekvens som narrow, men utvidet overføringen til 16-bit. WideSCSI støtter også 15 samtidige enheter på bussen, narrow har bare 7. Wide og narrow bussene er kompatible nok til at det finnes overganger som gjør det mulig å koble narrow enheter på en wide kabel. Det er nyttig å vite siden vi ennå ikke har sett en CD-ROM leser med wide tilknytning. Normalt vil likevel alle wide-kontrollere også tilby uttak for en 50-pin flatkabel til denne type enheter.

Nylig har vi også fått UltraSCSI. Det er enda en dobling av frekvensen til 20 MHz. Det medfører 20 MB/s for UltraSCSI og 40 MB/s for UltraWideSCSI. Vi har faktisk fått inn en CD-ROM leser som støtter UltraSCSI, nemlig Plextor UltraPLEX. Det går heldigvis fint å benytte UltraSCSI enheter på eldre FastSCSI kontrollere. Her gjelder også regelen om minste felles multiplum, men i motsetning til EIDE, vil ikke enheter av forskjellig hastighet på samme kabel sinke de raskeste. Snart får vi også Ultra2 SCSI med LVD. Her er hastigheten doblet igjen til 40MHz med h.h.v. 40 og 80 MB/s for narrow og wide. LVD (Low Voltage Differential) er en helt ny teknologi som bedrer signalintegriteten slik at SCSI bussen kan benytte mye lengre kabler enn i dag.

En SCSI-buss må termineres i begge ender. Det gjøres normalt på kontroller kortet (eng. host-adapteret) og den fysisk siste enhet på kabelen. Terminering på nye CD-ROM enheter gjøres med en jumper eller mikrobryter. Tidligere var det mer vanlig å sette i eller fjerne to eller tre motstandspakker fra enheten. Den termineringen var passiv, mens de fleste nyere enheter har aktiv terminering. Aktiv terminering er bra for stabiliteten til systemet. Derfor kan det være lurt å terminere med en enhet med aktiv terminering hvis du har flere å velge mellom.

Alle SCSI enheter må også ha en ID. Den settes med brytere på enheten. IDen settes fra 0 til 7 for narrow og fra 0 til 15 for wide. Kontroller kortet benytter normalt ID 7 selv både for wide og narrow slik at denne IDen sjelden kan benyttes. Alle SCSI enheter må ha forskjellige IDer. Noen host-adaptere støtter SCAM (SCSI Configuration AutoMagically) for automatisk valg av IDer, men siden alle enhetene må støtte dette før det virker, bør du sette IDene likevel. Rekkefølgen på IDene i forhold til hvor de er koblet til på kabelen er helt uavhengig av hverandre.

Drivere for DOS og Windows 3.x

EIDE støtten i DOS er helt enkel og basert på hovedkortets BIOS. Du trenger en driver i CONFIG.SYS som er kontroller-/enhets-spesifikk og systemutvidelsen MSCDEX i AUTOEXEC.BAT. De fleste EIDE CD-ROM lesere blir levert med en ATAPI driver. Den må legges inn som en enhet (eng. device) i CONFIG.SYS på følgende måte:

DEVICE=C:\CD-ROM\NEC_IDE.SYS /D:MSCD0001

Eksempelet over gjelder for NEC. Legg merke til at de fleste leverandørene navngir driveren forskjellig. Driverne kan også ha parametere for IDE buss osv. Parameterne varierer fra driver til driver. Du må legge inn en driver for hver eneste CD-ROM leser du har installert samtidig. Husk å variere enhetsnavnet.

Hvis du har en SCSI-kontroller med ASPI støtte (f.eks. Adaptec AHA-2940UW) vil driverne i CONFIG.SYS kunne se slik ut:

DEVICE=C:\SCSI\ASPI8DOS.SYS
DEVICE=C:\SCSI\ASPICD.SYS /D:MSCD0001

Den øverste linjen gir deg et ASPI grensesnitt for host-adapteret ditt Hvert host-adapter har sin egen spesifikke ASPI-driver. Når ASPI grensesnittet er på plass, kan det lastes generiske enhetsdrivere for alt mulig. ASPICD.SYS er en slik driver som virker med alle CD-ROM lesere og alle ASPI drivere. Den benytter også en parameter for enhetsnavn. Du må legge inn en ASPICD.SYS driver for hver CD-ROM enhet. Også her må du ha unike enhetsnavn. Det går fint å ha både EIDE og SCSI CD-ROM lesere inne samtidig.

I AUTOEXEC.BAT må du legge inn MSCDEX.EXE. Det må legges inn en for hver eneste CD-ROM leser i PCen. Du må oppgi eksisterende enhetsnavn fra CONFIG.SYS:

MSCDEX /D:MSCD0001

Det finnes også en rekke parametere hvor du kan bestemme stasjonsbokstav osv.

Drivere under Windows'95

Windows'95 vil automatisk detektere og finne en CD-ROM leser så sant driveren til kontrolleren er riktig installert og fungerer. Det gjelder både SCSI og EIDE. Hvis det er installert feil EIDE driver, risikerer du at den sekundære IDE bussen ikke fungerer. Siden CD-ROMen normalt er tilkoblet der, vil den ikke vises i Windows'95. Eneste måte å løse dette på er å få tak i en bedre driver. Vi anbefaler at du får tak i Intel bussmaster driver 3.01 (BMIDE95.EXE) som er oppdatert med alle I/O kontrollere opp til den nyeste PIIX4 (Intel Southbridge som du finner i chipsettene 430TX og 440LX) med UltraDMA/33 støtte. Pass også på at du har den nyeste driveren til SCSI-kontrolleren din.

Hvis du har behov for å ha tilgang til CD-ROM leseren i eksklusiv DOS-modus i Windows'95, må du legge inn DOS-drivere i CONFIG.SYS. Det er da meget viktig at du ikke legger inn MSCDEX i AUTOEXEC.BAT. Hvis MSCDEX er med, vil CD-ROM leseren bare benytte 16-bit modus og få dårligere ytelse. Når du restarter maskinen i MS-DOS modus, vil Windows'95 automatisk legge inn MSCDEX for deg. Den eneste grunnen til å benytte MSCDEX i Windows'95 er hvis du har problemer med å rippe fra IDE lesere. Da må du også slå av 32-bit fil aksess før det virker. Standard EIDE driveren i Windows'95 OSR2 har dessverre ikke støtte for ripping. SCSI enheter trenger ikke denne omgåelsen for å rippe audio-CDer.

Drivere under Windows NT

Windows NT er normalt avhengig av en CD-ROM leser for i det hele tatt å installeres. Du slipper hele problematikken med 16-bits kontra 32-bits drivere. Her er det bare 32-bit som betyr noe. DOS drivere vil uansett ikke virke. Det kan også være på sin plass å nevne at det faktisk er mulig å starte PCen fra Windows NT CDen siden denne er oppstartbar (eng. bootable). De fleste nyere SCSI-kontrollere støtter dette. Noen av de nyeste hovedkortene har også BIOS støtte for oppstart fra EIDE CD-ROM.