Grafisk arbeidsvindu

Du kan arbeide direkte i et vindu som i sanntid viser deg tilnærmet riktig produkt.