gOFFICE - kontorpakke på nett

En kontorpakke som ikke må installeres, men som ligger på nett og kjører i nettleseren - kan det være noe? Vi har sjekket ut gOFFICE.

Om databehandling og lagring skal foregå på en lokal maskin eller i nettverk er det mange meninger om. Grensene er heller ikke tydelige siden det kreves relativt kraftig maskinvare i dag for å gi brukerne et behagelig arbeidsmiljø og god ytelse i håndtering av skjermgrafikken.

For mange brukere er det viktig å ha tilgang til verktøy og data uansett hvor man måtte befinne seg, og uavhengig av om man har med seg egen maskin med egne data. Da er det en glimrende løsning å kjøre programvaren i nettleseren og lagre dataene på en server på nettet.

Klikk for full størrelse Vis mer
Det er dette gOFFICE tilbyr, med tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy tilgjengelig fra en hver maskin med tilgang til Internet.

Gratis selvfølgelig.

Under utvikling

Dagens utgave er fremdeles i beta, og det som er tilgjengelig er tekstbehandling med desktop publishing og regneark. Presentasjoner kommer etter hvert.

De forskjellige programmene i gOFFICE er langt fra like avanserte som Word og Excel, men kan være tilstrekkelig for en del bruksområder. De fleste brukerne av Microsoft Office utnytter jo bare en brøkdel av hva pakken tilbyr, men alle foretrekker ikke de samme brøkdelene. Da må man betale for fleksibiliteten i form av en stor og komplisert programpakke som krever opplæring og/eller egen utforskning.

gOFFICE tilbyr foreløpig bare de mest grunnleggende funksjonene, og lager PDF-filer som du kan skrive ut lokalt.

Klikk for full størrelse Vis mer
I bruk

Etter å ha registrert seg er det bare å logge inn og velge hvilket program man vil bruke.

Programmene har en verktøylinje og menyer, i velkjent stil. De er mindre innholdsrike, men symboler og begreper er de samme.

De første problemene vi støtte på er at det ikke er noe fontvalg, alt står i Times Roman. Ønsker du andre fonter må du krysse av i HTML-feltet slik at all formatering blir synlig. Da kan du legge inn HTML-koder som f.eks.

Når du har skrevet ferdig lagrer du teksten hos gOFFICE.

For utskrift velger du visning av ferdig dokument, som da vil vises i Adobe Acrobat i nettleseren.

I PDF-visningen var det problemer med mellomrom som forsvant hvis ordet foran sluttet på æ,ø eller å. Lenger har ikke verden kommet...


Regnearket er også svært enkelt. Bruken forutsetter at du kan Excel-syntaks og skriver denne inn i cellene (=SUM F3:F8) osv.


Her savner vi mer avanserte funksjoner og spesielt grafer.

Det som er kjekt er at du kan laste opp egne Excel-filer og legge inn nye tall, og så lagre filen på gOFFICE slik at den er tilgjengelig fra enhver PC på Internett.

Konklusjon

Ideen er god, men det er et godt stykke fram til gOFFICE kan bli noen konkurrent til lokale kontorprogrammer.

Det var også til tider problemer med responsen på gOFFICE.

Brukbart eller ikke er opp til deg og dine krav. Det er bare å sjekke ut selv på goffice.com

[Ugjyldig objekt (debatt)]