Gode, og ikke fullt så gode tilbud

Denne gang hos Enitel.