Glimrande oversetjing

Online og andre lån- og framandord høyrer ikkje heime i nynorsklista i Word!