Gjennombrudd for lagringsteknikk

Fujifilm har nylig utviklet en teknikk som gir ti ganger større kapasitet for magnetiske lagringsmedia.

Bortsett fra harddisker er ikke magnetiske lagringsmedia så enerådende som de var tidligere. Disketter er nesten ikke i bruk lenger, og zip og lignende media vinner ikke mange nye brukere.

Båndkassetter holder likevel stand som det foretrukne mediet for sikkerhetskopiering.

Til tross for dette forskes det fremdeles på grunnleggende teknikker for magnetisk lagring på substrater, som brukes i bånd og plater.

Fujifilm annonserte tidligere i måneden at de har utviklet en ny teknikk – Nano Cubic – som gjør det mulig å lage et magnetisk belegg som er langt tynnere enn tidligere. Dette gir høyere magnetisk oppløsning, bedre signal/støyforhold og gir ideelle lese og skriveegenskaper for MR-hoder (Magneto-Resistive).

Terabyte kapasitet

For båndkassetter vil denne teknikken kunne gi en ukomprimert lagringskapasitet på en terabyte. Dette er en enorm kapasitet, tilsvarende 200 to-timers spillefilmer.

I dag er den maksimale kapasiteten på SDLT-kassetter 110 gigabyte.
Også lagringsmedia som disketter vil i teorien kunne få en kapasitet på 3 gigabyte, hvis det er noen produsenter som er villige til å satse på å utvikle et slik produkt.

Fremtidens lagring?

Det er som kjent vanskelig å spå, spesielt om framtiden, men vi holder likevel en knapp på harddisker kombinert med optisk langring for de fleste behov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så lenge skrive og lesehastigheten er så lav, er ikke formater som baserer seg på disketteknologi, det være seg tradisjonell, zip eller andre mulige varianter, noe attraktivt alternativ. Uansett kapasitet

Vi har allerede DVD-formatet, som til tross for en rotete periode med konkurrerende standarder, seiler opp som et svært attraktivt format.

Det finnes allerede millioner av spillere og lesere, for musikk, film og data. Når nå universelt kompatible brennere kommer for fullt, og media blir stadig rimeligere, har vi ikke mye tro på alternative formater.

For båndkassetter til sikkerhetskopipering er saken annerledes. Her er det et stort behov for kapasitet, og kompatibilitet mellom formater er ikke så viktig.

Det hører med til sjeldenhetene at bedrifter utveksler sikkerhetskopier...

Du finner mer info om Fujifilm sin nye lagringsteknikk her