GIF Animator versjon 3.0

GIF Animator versjon 3.0

GIF Animator er ikke mye endret siden de aller første versjonene. Programmet er et avansert verktøy, men krever mer egeninnsats enn de aller mest avanserte produktene på markedet.

GIF Animator er organisert som et studio, hvor du kan bla deg fra rute til rute i en GIF-animasjon, og endre kvaliteter for hver rute, slik som plassering, visningstid, farger og alt annet som er mulig med GIF-animasjoner.

I tillegg til et solid knippe effekter, som rullende tekst, forskjellige overganger mellom to vinduer og ekspolosjoner, gir GIF Animator deg tilgang til filtre fra andre programmer som Adobe PhotoShop.

Når en GIF-animasjone er ferdig, kan den komprimeres direkte i GIF Animator, som bl.a. sørger for at ubrukte grafikkbiter fjernes.

Svakheter

Vi misliker at GIF Animator i komprimeringsprosessen overlater til brukeren å gjette hva som vil være den ideelle størrelsen på fargepaletten.

Dessuten er ikke GIF Animator laget slik at du arbeider med grafiske lag (layers) slik mange er vant til fra grafikkprogrammer som Adobe PhotoShop og Paint Shop Pro.

GIF Animator mangler også muligheten for at du kan tegne direkte inn i flere ulike vinduer samtidig.

Konklusjon

GIF Animator har alltid vært et bra program, og selv om versjon 3.0 omfatter mange positive nye egenskaper fra tidligere versjoner, virker det nå en smule kjedelig.

Konkurransen fra andre programmer har blitt kraftigere, og dessuten er de effektene du kan lage med GIF Animator ikke fullt så originale som de var for et par år siden.