GIF Animator: Teksteffekter

Tekst som ruller inn i animasjonen er bare en av mange effekter som GIF Animator gir deg.