Garantert ingen kobling...

...mellom ITavisens redaksjon og annonsørene!