Gammelt og nytt trådløst - fungerer det bra sammen?

Trådløst nett er i stadig utvikling og blir stadig raskere og får større rekkevidde. Gir dette forbedringer også for eldre utstyr?

I fjor dukket MIMO-ruterne opp med sine 3 antenner og en teknikk som utnytter refleksene av signalene, og vi fikk trådløst utstyr som løste flere problemer for mange brukere. Fra å fungere i grenseland med lav hastighet og ustabil forbindelse finkk man nå full dekning og hastighet.

Også kombinasjonen MIMO-ruter og bærbare med innebygd trådløst ga gode resultater. Forbedringen var ikke så høy som med MIMO-enheter i begge ender, men likevel både merkbar og målbar.

MIMO-teknikken er også en del av den nye spesifikasjonen 802.11n som er i ferd med å bli formelt stadfestet som standarden for neste generasjon trådløst. I tillegg skal hastigheten opp.

Våre tester av produktene som allerede er ute på markedet med ”draft-n” versjonen av den nye teknologien, var ikke like overbevisende. Hastigheten og rekkevidden var god, men stabiliteten var ikke like god.

De beste resultatene fikk vi med D-Links RangeBooster, og vi ville derfor teste hvordan ordinære PCer med vanlig 802.11g trådløst fungerte sammen med denne ruteren.

De bærbare PCene vi hadde tilgjengelig i sommervarmen var en Multicom Multinote Compal HEL80 og vår egen Dell Inspiron 8600.

Gammelt og nytt trådløst - fungerer det bra sammen?


Testingen gjorde vi som vanlig under de vanskeligste omstendighetene i DinSides kontorlokaler, der hvor MIMO-ruterne virkelig skilte seg ut fra konkurrentene.

I første testposisjon, i samme rom som ruteren, fikk vi følgende resultat:

Gammelt og nytt trådløst - fungerer det bra sammen?


Her ser vi at Belkins ruter som var helt i toppsjiktet tidligere sammmen med Linksys SRX, ligger noe under D-Links RangeBooster. Stabiliteten var likevel bedre hos Belkin.

Våre bærbare klarer ikke å hamle opp med hastigheten med MIMO/Draft-n i begge ender, men oppnår likevel en hyggelig og relativt stabil hastighet,

Gammelt og nytt trådløst - fungerer det bra sammen?


Ute i kontorlandskapet faller hastigheten, men D-Link holder skansen. De bærbare henger stadig godt med, selv om hastighet og stabilitet svekkes. Likevel en fullt brukbar løsning.

Gammelt og nytt trådløst - fungerer det bra sammen?


Oppe på mesaninen, bak perforerte stålplater, ser vi at Belkins eldre MIMO-ruter opprettholder forbindelsen bra i forhold til D-Link. Hastigheten er nå merkbart lavere, og oppleves som mer ustabil, det går i rykk og napp.

Men forbindesen falt aldri ned, slik som vi opplevde med mange av de andre løsningene vi har testet.

Neste generasjon bærbare

Det er ikke lenge til vi får bærbare med 3 interne antenner og MIMO og 802.11n internt som standard. Flere produsenter har allerede annonsert dette, men vi ser vel neppe noen "draft-n" løsning her før standarden er banket igjennom.

Hvis du skal ha ny trådløs ruter, vil du både ha glede av den nye teknologien allerede på det nåværende tidspunkt ved å kjøpe en "draft-n" utgave, selv om du bare har en bærbar med 802.11g.

Men full uttelling får du bare med din neste bærbare, med enda bedre antenneløsning internt enn dagens PCCard tilbyr.