Fyllerør på Internett

Mack-ølets venner gav for en tid tilbake følgende informasjon om hvordan man kan bli medlem. Med promille på rundt 3,5...