Funksjoner


Alle kameraene er utstyrt med stort LCD-display for meny, informasjon og visning av bilder som er tatt.

I tillegg har Canon et mindre LCD-display over hoveddisplayet, som viser informasjon om antall bilder og et utvalg av gjeldende parametre.
Nikon bakfra Vis mer


Nikon har også et ekstra-display, men det er plassert på toppen av kameraet

Nikon ovenfra Vis mer


Olympus bakfra Vis mer
Olympus ovenfra Vis mer

Olympus har bare hoveddisplay.

Pentax bakfra Vis mer
Pentax ovenfra Vis mer
Pentax har også ekstra-display plassert på toppen av kameraet.

Valg av bildeprogram gjøres med funksjonshjulet på toppen. Her finner du stort sett de samme valgene som på avanserte kompaktkameraer, med en kombinasjon av motivrelaterte valg og blender/lukkerprioriterte innstillinger.

Kameraene har også et hjul for innstilling av parametre. På de fleste kameraene sitter dette hjulet på høyre side av kameraet og styres med tommelen.

Olympus har mulighet for å låse speilet i åpen posisjon, for å unngå vibrasjoner ved fjernstyrte nattopptak eller makrofotografering.

Les videre om brukervennlighet