Fujitsu sprenger grenser for harddiskkapasitet

Harddiskene har allerede fått en helt utrolig kapasitet, sammenlignet med hva som var vanlig for få år siden. Men behovet for mer kapasitet øker hele tiden og utfordrer grensene for hva som er teknisk mulig å få til. Fujitsu sin teknologi kan øke kapasiteten til tre ganger dagens nivå.

 Foto: Erik Andersen
Foto: Erik AndersenVis mer

Den teknikken som brukes i dagens harddisker gjør at pakketettheten har en praktisk grense i området rundt 100 gigabit pr. kvadrattomme. Hvis utviklingen i markedet fortsetter som nå, vil denne grensen nås i løpet av et par år.

Da vil varmeutviklingen i diskene gjøre at det magnetiske mønsteret på diskene blir ustabilt hvis tettheten økes. Dermed vil det ikke lenger være mulig å skille mellom signal og støy og vi har ikke lenger et brukbart lagringsmedium.

Nye materialer

For å øke stabiliteten i materialenes egenskaper, har Fujitsu utviklet en ny type media som de kaller LEXIS (Layer Exchange Interaction Stabilizer). Her tas det i bruk et stabiliserende flerlagssjikt under selve det magnetiske sjiktet, og egenskapene til denne løsningen gjør at svekkelsen av signalnivået blir dramatisk redusert – til bare en femtedel sammenlignet med en løsning uten LEXIS-teknikken.

Med denne teknikken vil det bli mulig å øke pakketettheten til hele 300 gigabit pr. kvadrattomme.

56 gigabit pr. kvadrattomme i dag

Allerede nå kan Fujitsu demonstrere sin nye teknikk på en disk med 56 gigabit lagringstetthet. Denne gjør at en 3,5-tommers disk med en enkelt plate får en kapasitet på hele 78 GB!

Til sammenligning bruker Maxtor sin nyeste 60 GB harddisk, som kommer på markedet over påske, "hele" fire plater.

Nye hoder

Samtidig med den nye materialteknikken brukes også et nyutviklet skrive/lesehode som er basert på GMR-teknikk (Giant Magneto Resistive), som kalles Specular GMR, for å oppnå 56 gigabit pr. kvadrattomme.

Når den nye mediateknikken utvikles videre, vil den kreve nye hoder i TMR-teknikk (Tunnelig Magneto Resistive) for å kunne gi en lagringstetthet på hele 300 gigabit pr. kvadrattomme.