Fra SASI til Ultra4SCSI-3 LVD

SCSI er en forkortelse for Small Computer Systems Interface og er en standard som så dagens lys allerede i 1979. Opprinnelig ble standarden kalt SASI (Shugart Associates Systems Interface), men endret navn til SCSI i 1981. Siden har SCSI blitt kraftig utvidet og forbedret.

Hva er SCSI?

  1. Terminering
  2. Kabler og kontakter
  3. Fra SASI til Ultra4SCSI-3 LVD

SASI-enheter kan ikke lenger benyttes med moderne SCSI-utstyr.

SCSI-1

Dette er den opprinnelige standarden, også kalt bare SCSI. SCSI-1 har støtte for 8-bits overføring med 50-leders flatkabel eller 25-pinners ekstern tilknytning. Den støttet både synkron og asynkron overføring. Synkron overføring er best siden den kan sende ut mange forespørsler på SCSI-bussen før den får svar tilbake. Asynkron må vente på svar før den kan gjøre noe nytt. Det er meget upraktisk hvis mange enheter er koblet til samme SCSI-buss.

Maksimalhastigheten til asynkrone enheter er ca. 1,5 MB pr. sekund. For synkrone enheter klarer den inntil 5 MB pr. sekund. Klokkefrekvensen på bussen er 5 MHz. En asynkron enhet vil kunne sinke hele bussen. Gamle SCSI-1-enheter vil fortsatt kunne brukes sammen med en moderne SCSI-kontroller. Bare pass på at det er synkrone enheter som ikke sinker systemet.

SCSI-1 var den dominerende standarden på mesteparten av 80-tallet selv om standarden ikke ble endelig vedtatt før i 1986. Da hadde arbeidet med SCSI-2 allerede startet.

SCSI-2

SCSI-2-enheter kom i produksjon allerede i 1988, men standarden ble ikke endelig vedtatt før i 1994. SCSI-2 er bakoverkompatibel med SCSI-1.

Før SCSI-2 var det omtrent bare harddisker som var støttet. Med SCSI-2 fikk vi CD-ROM, streamere, scannere, (meget dyre) digitale kameraer og et virvar av optiske disker. Spesielt støtten for CD-ROM er en av grunnene til at produksjonen av SCSI-2-enheter startet lenge før standarden ble vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SCSI-2 enheter kan snakke direkte til host-adapteret for å gi beskjed om hvilken hastighet de støtter. Det kan forvirre noen eldre SCSI-1-kontrollere.

FastSCSI (Fast-10)

FastSCSI ble introdusert samtidig med SCSI-2. Bussfrekvensen ble nå doblet til 10 MHz. 8-bits overføringene ble nå på hele 10 MB/s. Samtidig fikk vi WideSCSI. Ved hjelp av en bredere 68-leders kabel ble bussen 16- eller 32-bits bred. Det medførte hastigheter på hele 20 eller 40 MB/s. 32-bits SCSI-buss er meget sjelden, så det er 16-bits bussen som er vanlig den dag i dag.

Wide ble innført i kombinasjon med FastSCSI og uttrykket Fast&WideSCSI ble innført. I praksis finnes det ikke wide uten minimum FastSCSI-2. FastSCSI er bakoverkompatibel med enheter som krever en 5 MHz buss. De aller fleste SCSI CD-ROM-lesere og CD-brennere benytter fortsatt FastSCSI-2-grensesnittet. Selv om du kobler en gammel 5 MHz SCSI-1-enhet på en FastSCSI-2-buss, vil alle FastSCSI-2-enheter fortsatt operere på full fart.

UltraSCSI (Fast-20)

FastSCSI-2 var ikke nok og i 1995, fikk vi de første UltraSCSI-enhetene. Nå var busshastigheten doblet igjen, til 20 MHz. Overføringshastigheten for UltraSCSI er 20 MB/s og for UltraWideSCSI er den 40 MB/s. Denne standarden er enormt utbredt og veldig mange servere og arbeidsstasjoner har slike kontrollere den dag i dag. UltraSCSI er fortsatt bakoverkompatibel med FastSCSI (10 MHz) og SCSI (5 MHz). Hvis du kombinerer UltraSCSI med eldre enheter vil ikke det sinke de raskeste så lenge host-adapteret støtter UltraSCSI.

Ultra2SCSI (Fast-40) med LVD

Med UltraSCSI begynte vi å få problemer med lengden på SCSI-bussen og ustabilitet med terminering av endene. I 1998 ble Ultra2SCSI introdusert samtidig med en ny teknologi som heter LVD (Low Voltage Differential). Takket være LVD, kan den totale kabellengden på SCSI-bussen være hele 12 meter. Uten LVD kunne den bare vært 75 cm og ville vært helt ubrukelig i praksis. Kabellengden til vanlig single-ended UltraSCSI er maksimalt 1,5 meter.

Single-ended forkortes SE og er den vanligste formen for SCSI-enheter før LVD. Vi har også hatt HVD (High Voltage Differential) som har gitt kabellenger på fantastiske 25 meter. Ulempen med HVD er den begrensede utbredelsen og total inkompatibilitet med vanlig SE-utstyr.

Det fine med LVD er at de fleste LVD-enhetene automatisk kobler om til UltraSCSI single-ended ved behov. Selv om bussen er annerledes og har lavere spenning, kan LVD-enheter eksistere samtidig med single-ended SCSI-enheter på samme buss. Hastigheten blir riktignok begrenset til det halve når en enhet ikke støtter LVD. Derfor har de fleste LVD-kontrollere uttak for både Ultra2SCSI LVD og single-ended UltraSCSI.

Ultra3SCSI (Fast-80) med LVD

Akkurat som Ultra2SCSI, krever Ultra3SCSI LVD for å fungere på full hastighet. WideUltra3SCSI kalles også Ultra160SCSI grunnet overføringshastigheten. Frekvensen er doblet igjen til 80 MHz. Med 16-bits WideSCSI-buss gir det en overføringshastighet på hele 160 MB/s. Quantum Atlas IV og Atlas 10K var de første diskene til å benytte denne standarden. De er bakoverkompatible med Ultra2SCSI LVD og UltraSCSI SE (single-ended). Denne standarden kom først i år (1999) og er ennå ikke særlig utbredt selv om produktene finnes nå.

Ultra4SCSI, SCSI-3 og fremtiden

Selv om mange disker og kontrollere har kalt seg SCSI-3 er ikke denne standarden endelig vedtatt. Det er mange harddisker og kontrollere som har misbrukt SCSI-3 i mange år fordi de støttet noen av de planlagte mulighetene. Spesielt Quantum er notoriske syndere på området. SCSI-3 er ennå ikke noen endelig standard og finnes dermed ikke i noen produkter.

SCSI-3 åpner for et vell av nye muligheter. Den mest radikale er muligheten for seriell SCSI. Fordelen med seriell SCSI er mye enklere kabler med få og fleksible ledere. I stedenfor å øken båndbredden reduseres den til en leder samtidig som frekvensen mangedobler. Seriell SCSI vil konkurrere med FireWire (IEEE 1394) og USB 2.0 som er lignende produkter. Forskjellen er at seriell SCSI vil være enormt mye raskere når den kommer.

SCSI-3 støtter også optiske kabler for enorme hastigheter. Ulempen med de nye kabeltypene er at de bryter med det som har vært SCSIs varemerke i alle år - bakoverkompatibiliteten. Her kreves det nye enheter og nye host-adaptere. Vi tror at mange av disse host-adapterne vil støtte både seriell og tradisjonell parallell SCSI.

Ultra4SCSI være neste hastighetsøkning med vanvittige 320 MB/s for wide-utgaven. Vi tror likevel at denne vil fungere best som seriell-SCSI og introdusere disse nye kabeltypene. Ultra4SCSI kommer for fullt i 2001. SCSI-produsentene har også planene klare for neste steg som vil øke hastigheten til 640 MB/s. Denne standarden ligger enda lenger frem i tid, men SCSI går fremtiden lyst i møte.