Fra Dot.com 1 til Dot.com 2...

Kanskje hvis han blir værende der i 1.500 dager til?