Formatering med komplikasjoner

Denne føyer seg inn i rekken av gode oversettelser og oppklarende meldinger i Windows.