Foto: Erik Andersen
Foto: Erik AndersenVis mer

Forbedringer i utviklingsmiljøet

IDE står for Integrated Development Environment og er kombinasjonen av kodeeditoren, komponentpaletten, objectinspectoren, debuggeren og alt det andre som skal gjøre livet lettere for utviklerne.

Foto: Erik Andersen Vis mer

IDEen inneholder de største synlige forbedringene i Delphi 5. En liten, men viktig endring som vi setter stor pris på, er en liten ekstra oppgavelinje (toolbar) som i utgangspunktet befinner seg øverst på skjermen.

Den lar deg lagre og navngi forskjellige vindusoppsett i IDEen. Hvis flere utviklere benytter samme maskin, kan dere ha hvert deres oppsett. Hvis kildekoden ligger på nettverket og redigeres på PCer med forskjellig oppløsning, kan du enkelt bytte til et vindusoppsett som passer din skjerm. Du kan også knytte et bestemt vindusoppsett til debuggeren. Det vil automatisk vises med en gang debuggingen startes. Oppsettet kan inneholder vinduer som views og stack som ellers bare er i veien.

Ny Object-inspector

Alle publiserte egenskapene (eng. propertys) til en komponent kan redigeres og vises i object-inspectoren. Enkelte komponenter har så mange egenskaper at det er lett å miste oversikten. Disse egenskapene kan nå samles i grupper og slås av og på i object-inspectoren. Du kan velg om du vil vise de alfabetisk som i dag eller etter ekspanderbare grupper. Meget praktisk.

Forbedret debugger

Debuggeren er også forbedret. Også denne gangen er det breakpointene som nyter godt av dette. Du kan nå organsiere breakpoints i grupper. Hver gruppe kan slås av og på individuelt.

Når du beveger markøren over det røde merket til en breakpoint, vil alle innstillingene vises som en gul huskelapp (tooltip).

Du kan også begrense når en breaikpoint skal slå til. F.eks. bare når en variabel har en bestemt verdi.

En annen braktisk funksjon er "run until return". Når du sitter å debugger trykker du F8 når du ikke skal gå inn i en funksjon og F7 når du skal inn. Det er ikke uvanlig å trykke F7 istedenfor F8 og havne langt inn i kildekoden til VCLen eller et annet bibliotek som du vet virker. Ved å velge "run until return" vil du automatisk rette opp feilen.

Ny datamodul og webmodul

Foto: Erik Andersen Vis mer

Datamodulene og webmodulene har tidligere bare vært en beholder for ikke-visuelle komponenter som TDatasett og TWebDispatcher.

Dataaksess og webkomponentene havner nå i et hierarki på venstre side i bildet. På høyre side vises det enten ikoner for objektene som før, eller en grafisk fremstilling av datamododellen.

Den grafiske fremstillingen kommer frem ved at du drar komponenter fra trestrukturen og over til høyre i bildet. Her kan du selv koble sammen tabeller og å organisere dem visuelt. Du kan tegne streker og legge på kommentarer. Alt sammen kan skrives ut etterpå.

Andre endringer

Har du aldri opplevd at du har deklarert en funksjon eller metode som du skulle gjøre ferdig senere? Har det hendt at du har glemt det?

Hvis du nå skriver en kommentar som begynner med // TODO: vil IDEen automatisk samle alle slike i en liste så du har oversikten. Du kan enkelt navigere mellom alle // TODO:ene i kildekoden.

DFM-filene kan nå lagres som ren tekst. Du trenger ikke lenger bruke verktøy som DFM2TXT for å konvertere frem og tilbake. Meget praktisk med versjonskontrollsystemer som ikke forstår binære DFM-filer. GREP og andre søk blir også lettere nå.