For folk med skjeve hornhinner..?

Vanskelig spørsmål i denne reklamen.