Fokus etter at bildet er tatt

Adobe med spennende ny teknologi.

Det er ikke alltid like lett å se på LCD-skjermen på et kamera hvorvidt du fokuserte 100% riktig. Mang en fotograf har derfor blitt skuffet foran PC-skjermen i etterkant fordi bildet ikke var fokusert helt som det burde.

Adobe har nå vist frem sin nye teknologi - et plenoptisk objektiv som fungerer som et mellomledd mellom et systemkamera og det "vanlige" objektivet. Adobes objektiv inneholder så en rekke små objektiver med ulik fokusavstand, og via programvare kan de individuelle bildedelene (fra hvert objektiv) dermed kombineres til et bilde der du kan justere fokuseringen i etterkant.

I følge Engadget er det imidlertid langt frem til dette kan bli et kommersielt produkt, men la deg uansett imponere av videodemonstrasjonen under:


Snasent, eller hva?