Flytting av e-post

Jeg ønsker å flytte e-post fra Outlook Express til en annen PC. I mitt tilfelle dreier deg seg om to PC'er hjemme hos meg, med hver sin bruker av Outlook Express (meg selv + kona). Den eldste PC'en skal kasseres, kona overtar den nyeste (som har Win95 SP2), og selv får jeg nå ny med Win2000. Noen mener det bare er å kopiere mappen med mail- og indeksfiler rått over fra den (hittil) nyeste og over til den nye med Win2000, deretter slette disse, og så kopiere tilsvarende fra den eldste maskinen til den (hittil) nyeste. Andre mener det er langt mer komplisert. Har dere tips?

Hilsen Gøsta.

Datadoktoren svarer:

Vi har skrevet om flytting av e-post fra Outlook Express mellom PCer tidligere. Du finner full beskrivelse av prosessen her.

Les alle spørsmål og svar