Flytte store datamengder?

Jeg skulle hatt overført en del data fra en maskin til en annen, og har en intern harddisk som jeg for øyeblikket ikke bruker. Er det mulig å bygge den om til en ekstern harddisk som eventuelt kan kobles til USB porten på andre datamaskiner?

Disketter er ikke aktuelt å bruke og ZIP-drive blir litt dyrt siden jeg ikke har så altfor mye bruk for det. Finnes det eventuelt noen andre smarte måter å få overført data på?

Datadoktoren svarer:

Hva som er den beste løsningen avhenger av hvordan dataene dine skal håndteres. Hvis det bare er snakk om å flytte data fra en PC til en annen, finnes det flere alternativer. Hvis du skal gjøre noe med dataene på en annen maskin, og flytte dem tilbake til din egen PC, blir saken annerledes.

Portable media

CD-R, og til en viss grad CD-RW, har overtatt det meste av behovet for flytting av moderat store datamengder. Prisene er lave, og platene får du til og med i dagligvarebutikker og kiosker til under en tier. Problemet er først og fremst begrensningene på 650 eller 700 MB for henholdsvis 74 og 80-minutters plater. For store media-prosjekter må du spre filene over flere plater, men dette er ikke alltid mulig. I noen tilfeller, for eksempel råopptak av videodata, kan filene være vesentlig større.

Da kommer løsninger som Jaz og Orb inn i bildet. Dette er løsninger som gir deg opptil 2 GB kapasitet, på kassetter som inneholder magnetiske plater tilsvarende innmaten i en harddisk.

Disse løsningene er ikke av de billigste, spesielt lagringsmedia er dyre i forhold til kapasiteten sammenlignet med CD-R.

Hastigheten er noe høyere, særlig på skriving, men kommer ikke opp imot moderne harddisker.

De er heller ikke så solide som optiske lagringsmedia, og krever ganske forsiktig håndtering.

Flytt hele disken

Hvis du skal jobbe på de samme dataene, og vil slippe å bruke tid på å overføre dataene til og fra en annen harddisk, kan en portabel diskløsning være det smarteste.

Her finnes det to typer løsninger, en enkel mekanisk og en mer avansert med nytt grensesnitt.

Flytte store datamengder?

Rammer og kassetter

Dette er den enkleste løsningen, og i mange tilfeller den raskeste og billigste. Du monterer en ramme i begge PCene, og monterer diskene i en kassett som kan settes inn og tas ut av rammen. En slik disk fungerer nøyaktig som en intern disk, hele forskjellen er festemekanismen.

Denne løsningen krever imidlertid at maskinen slås av når du tar ut eller setter i en kassett, ellers fungerer det ikke i det hele tatt og du kan risikere å ødelegge både disken og hovedkortet.

Løsningen fungerer også best hvis du skal frakte data mellom to faste steder, som for eksempel mellom hjemme og jobb, eller mellom forskjellige arbeidsplasser hvor du skal jobbe videre på de samme dataene.

Flytte store datamengder?

Kabinett med grensesnitt

Hvis du skal frakte med deg data mellom forskjellige steder, og du er nødt til å forholde deg til standardutstyr på de maskinene du møter, kan et USB-kabinett være en god løsning. Du monterer rett og slett harddisken i kabinettet, og kobler hele stasen til USB-port og strømforsyning.

De aller fleste PCer har nå USB, slik at du kan koble til disken nær sagt hvor som helst uten problemer. Dessuten er det mulig å plugge inn disken mens maskinen kjører, i hvert fall etter at du har installert drivere på den aktuelle maskinen.

Det som ikke er så gunstig er at overføringshastigheten på USB er langt lavere enn det en harddisk er i stand til å prestere. Derfor er det ikke mulig å jobbe med for eksempel videoredigering på en disk som kommuniserer med PCen via USB.

Alternativet er FireWire eller SCSI, men dette krever at PCen har dette grensesnittet innebygget. Det kan du i de fleste tilfeller ikke regne med, og det er som oftest billigere og bedre å velge kassettløsningen nevnt ovenfor.

Hvis du er Mac-bruker er saken annerledes. Alle eldre Mac'er har SCSI og alle nye har både FireWire og USB.