Flash mer utbredt enn Java

3 av 4 nettbrukere har allerede Macromedia Flash installert på sine maskiner. Dette viser en undersøkelse som et amerikansk forskningsinstitutt utførte i februar.

Flash er et selvstendig grafikk- og medieformat, og gir mulighet for overføring av avansert multimedia og presentasjoner selv på dagens trege Internett. Flash baserer seg på vektorgrafikk og lydkomprimering. Mer om teknologien som ligger bak Flash kan du lese her.

Undersøkelsen er gjort av det uavhengige amerikanske forskningsinstituttet King, Brown & Partners, som har latt en gruppe på 1675 personer teste sine egne datasystemer til bruk på Internett. Utvelgelsen av deltakerne i testen skal være gjort slik at de best mulig motsvarer gjennomsnittet av nettbrukere i USA.

Undersøkelsen konkluderer med at 77% av respondentene har støtte for å vise Flash, mot bare 62% for Java.

Grunnen til denne kraftige spredningen av Flash, skyldes at Windows 95 og 98, MacOS 8.5 og Netscape 4.5 alle nå leveres med Flash. I tillegg har Flash vært tilgjengelig for individuell nedlastning over en periode på 3 år.

Tallene for Norge kan godt være annerledes. I statistikken som DinSide har for sine brukere, ser vi for eksempel at opp mot 98% av brukerne har støtte for Java. Vi har ingen tall for hvor mange som har støtte for Flash.

Endelig gjennombrudd som vanlig grafikkformat?

Det er fortsatt nokså uvanlig å se Flash på Internett. Mange multimediautviklere har nemlig vært tilbakeholdne fordi det lenge bare var en mindre andel av nettbrukerne som hadde støtte for Flash. Men nå har altså dette endret seg.

Det er ikke veldig mye vanskeligere å legge inn Flash på websider enn dagens bildeformater GIF og JPG. Dessuten er ikke den teknologiske terskelen for å utvikle Flash særlig høy, noe vi viser i vår omtale av utviklerverktøyet for Flash 3.

Flash eller Java?

Selv om mye av det som i dag gjøres med Java, utmerket godt kan gjøres med Flash, kommer det neppe til å bli noen konflikt mellom disse to teknologiene. Java er langt mer avansert enn Flash, og slik kommer det nok til å fortsette å være i lang tid.

Men middels avanserte presentasjoner er raskere å overføre på Internett når de lages i Flash. Dessuten krever de langt mindre datakraft for å vises.

Flash eller HTML?

Det er faktisk ikke vanskelig å lage hjemmesider i ren Flash, og det finnes eksempler på store aktører på nettet som har gjort nettopp dette.

Slik løsninger må nøye seg med mindre interaktivitet, men gir til gjengjeld mulighet for flottere grafikk, og stor kontroll over hvordan ting skal se ut på lesernes dataskjermer.