Klikk <A HREF="http://www.dinside.no/ds/owa/a.vis?id=2753" TARGET="_top">her</A> for å se full versjon av dette skjermbildet.
Klikk her for å se full versjon av dette skjermbildet.Vis mer

Fireworks oppgraderes til versjon 2

Fireworks er multipakken som lover å hjelpe deg med å lage den aller flotteste webgrafikken. Nå kommer versjon 2, som oppgraderer det meste i forhold til versjon 1, og bryter ned flere gamle grenser mellom kode, tekst og grafikk.

Fireworks er et grafikkprogram som ble laget for at du ikke skal behøve å hoppe mellom ulike programmer når du utvikler webgrafikk. Dessuten har Fireworks rutiner for å lage så små filer som mulig.

Fireworks 2 har både oppdatert sitt brukergrensesnitt og sin teknologi. Fireworks 2 kommer med noen nyheter for grafikkverktøy, men de største fremskrittene kommer ved bedret støtte for selve utviklingsprosessen.

Kraftigere grafikkfunksjoner

Mens Fireworks 1 bare tillot at du la én effekt til hvert objekt, kan du i Fireworks 2 legge så mange effekter du ønsker til et objekt. Denne funksjonen i Fireworks 2 innebærer at du kan endre på formen til et objekt, og alle effektene oppdateres automatisk for endringene du har gjort.

Med Fireworks 2 kan du bruke mer enn en farge for bokstavene i samme tekstblokk.

Dessuten vil Fireworks 2 leveres med 300 maler for både grafikk og tekst.

Importér fra skanner og digitalt kamera

Fireworks 2 får TWAIN-støtte, slik at du kan hente inn bilder direkte fra skannere og bortimot alle nye digitale kameraer.

Den beste komprimeringen?

Fireworks 2 skal ha blitt testet mot andre programmer som også spesialiserer seg på å lage effektivt komprimert grafikk, og ifølge Webreference.com ga Fireworks 2 best resultater. Men samtidig lagde billigere konkurrenter som GIF Wizard og Ulead SmartSaver Pro filer som ikke var mer enn 4 promille større!

Forskjellen mellom disse ulike programmene er at noen av dem legger inn signaturer i filene, men for bruk på nettet er forskjellene mellom de beste programmene for små til å ha noen praktisk betydning.

Endre som i en tekstbehandler

Fireworks 2 har en svært spennende og ny funksjon i det at skrifttyper og farger kan endres direkte og automatisk for all grafikk som tilhører samme prosjekt. Dessuten kan teksten som er lagt inn i grafikken endres på samme måte. URLer som er knyttet grafikk vil også kunne endres i samme operasjon.

Del filer med andre

Fireworks 2 kan dele filer mellom ulike utviklere, noe som vil hjelpe til med å sikre at helhetlig profil kan ivaretas. Dette vil bety at utviklere vil få redusert problemene som oppstår når det foregår parallell utvikling av grafikk ved flere arbeidsstasjoner.

Samarbeider med HTML-editoren din

Fireworks 2 eksporterer kode pluss grafikk i spesialtilpassede formater for enten Dreamweaver, FrontPage eller nøytrale HTML-editorer.

Du kan åpne Fireworks 2 direkte fra Dreamweaver ved å klikke på kommandoen "Optimize Image in Fireworks".

Bedret kontroll av resultatet

GIF-animasjoner som lages i Fireworks 2 kan nå forhåndsvises direkte i programmet, uten at du behøver å åpne en nettleser.

Men Fireworks 2 utvider også muligheten for forhåndsvisning av grafikk ved at du kan åpne en hvilken som helst nettleser som er installert på maskinen. Dette er en meget nyttig funksjon, ettersom det faktisk er ulikheter mellom JPG og særlig GIF-versjonene for ulike nettlesere (selv ikke Netscape Communicator 4+ og Microsoft Internet Explorer 4+ gjengir GIF-animasjoner helt likt).

Kommer om få dager

Fireworks 2 vil være leveringsklar fra norsk leverandør, Demo as, senere i denne uka. Nærmere informasjon fås på telefon 22 07 12 90.

Fireworks 2 kommer som selvstendig produkt, oppgraderingspakke, sammen med Director 7 Shockwave Studio eller Dreamweaver 2. Har du allerede Fireworks 1, kan du i en begrenset tidsperiode oppgradere til en meget gunstig pris. Gjør du dette direkte hos Macromedia, koster det ikke mer enn US$39, eller ca. 300 kroner.

DinSide vil naturligvis teste Fireworks 2 så snart vi har mottatt et anmeldereksemplar.