Finjustering

Som du ser, har du ganske stor kontroll over hvordan Graphite skal oppføre seg. Vi benyttet denne muligheten flere ganger mens vi testet Graphite – det er en forutsetning for å få til et godt resultat.