Filming – hva blir bra og hva blir dårlig?

Filming – hva blir bra og hva blir dårlig?

  Her er bakgrunnen fast, og objektet opptar store deler av bildet. Dette er bra, men det er ikke fullt så bra at det er mye bevegelse for kameraet.
  Her er bakgrunnen fast, og objektet opptar store deler av bildet. Dette er bra, men det er ikke fullt så bra at det er mye bevegelse for kameraet. Vis mer
  Her er også bakgrunnen fast, men som den endelige RealVideo-filmen vil vise, er dette en svært vrien situasjon. Det er nemlig bevegelse flere steder i bildet.
  Her er også bakgrunnen fast, men som den endelige RealVideo-filmen vil vise, er dette en svært vrien situasjon. Det er nemlig bevegelse flere steder i bildet. Vis mer

  Målet er altså å lage film i RealVideo-format, som lager filmer med kraftig kompresjon.

  Her er noen gode regler for å unngå de største svakhetene med komprimerte videoformater:

  Prøv å velge motiver hvor det er fast bakgrunn. Hvis du f.eks. skal filme en person som snakker til kamera, vil det være mye å tjene på å velge et hus, interiør eller natur som bakgrunn. Dette har sammenheng med at komprimeringsteknologien bare skifter ut (laster ned) det som er bevegelig i bildet. Med andre ord vil mindre bevegelse bety høyere kvalitet på filmen.

  Ønsker du å lage film hvor det både er en person som snakker og mennesker som beveger seg, vil du få best resultat hvis hver av disse filmes enkeltvis, og klippes sammen senere.

  Skal du panorere, bør du gjøre dette ganske sakte. Det er også mye å tjene på å stoppe opp på objekter du ønsker å fremheve, og la disse "hvile" noen sekunder (som er en rimelig tid for at RealVideo skal "fange" bildet, og gjengi det skarpt).

  Beveger du kamera i forhold til objekter, vil du tjene mye på å holde store objekter omtrent på samme sted i bildeflaten. Små og gradvise forskyvninger av farger og former beherskes godt av RealVideo.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Bland film og "bilder". Den totale kvaliteten på den ferdige RealVideo-filmen blir best hvis du kan blande inn stillbilder i den endelige filmen. Dette vil hjelpe seerne til å få et klarere bilde av hva du forteller med filmen, og vil gi bedre forutsetninger for å skjønne hva som skjer i filmsekvenser med mye bevegelse og uklare bilder.

  Markedsliv i Egypt

  I vårt prosjekt brukte vi film innspillt i Egypt. Denne ble spilt inn for ca. 2 uker siden. Filmen inneholder mye rart, og mye er totalt ubrukelig til komprimert video.

  Vi valgte ut bestemte sekvenser, noen fordi de virker lovende for det endelige produktet, andre fordi de er i grenseland. I noen av sekvensene er kamera i ro, mens kamera er i bevegelse i andre sekvenser. På denne måten kan vi se begrensninger og muligheter som ligger i RealVideo-formatet.

  Her kan du se det ferdige resultatet. Vår server har Sure Stream, slik at kvaliteten avhenger mye av hvor god forbindelse du har.