Ferdig 3D- sett fra en annen vinkel

Vi har her valgt en vinkel som er nokså enkel for Canoma, men som allikevel er annerledes enn noen av de fotografiene som ble brukt i utviklingen.

Du står fritt til å gå nærmere eller lengre bort fra 3D-bildet, og kan fritt velge ut den delen av bildet som du selv ønsker.