Feil på værmeldingen

For å bruke populær jargon: 0wned!