Feil minibank?

Eller bare minibank-feil? Windows slår til igjen.

NB! Vi trenger flere bidrag til humorspalten vår! Send humoristiske og datarelaterte vitser, tegninger, nettsider, historier, bilder og videoer til fredagshumor@dinside.no