Fargestikk

Fargestikk er en beskrivelse av en situasjon hvor én farge preger hele bildet på en feil måte. Et eksempel er bilder som har lagt i skuffen siden 60-årene, som gjerne har fått et gult skjær over det hele.

På digitale kameraer er dette et problem fordi alle situasjoner preges av spesielle farger. Tenk deg forskjellen på lyset fra et stearinlys (gult) til en skyfri formiddag på påskefjellet (blå). Vi mennesker har ingen problemer med å omstille oss, men det har digitale kameraer.

På kameraet kalles dette justere hvitbalansen, men du må svært ofte gjøre justeringer selv i bildeprogrammet etterpå.