Får ikke til nettverket

Hei,

Jeg har fått bredbånd fra UPC, den minste pakken som heter Easy.

Jeg har en bærbar PC med både "Modemkontakt" + "Nettverkskontakt" Nettverkskontakten har litt grann breiere åpning enn Modemkontakten.

Pakken som fulgte med UPC inneholdt nettverkskabel, men den passer ikke inn i Modemkontakten bak på PC`èn. Har byttet med en annen tynnere nettverkskabel, men det fungerte ikke. Så prøvde jeg å putte inn den nettverkskabelen som fulgte med, inn i Nettverkskontakten, men heller ikke dette fungerte. Det fulgte derimot med en USB kabel og det fungerte, så nå surferer jeg med en USB kabel. Hvorfor er det sånn? Ikke det at det er et stort problem.

Men så til noe annet.

Har nå fått meg trådløs ruter "Linksys SRX (WRT54GX). Har nå gjort det som skal gjøres for å få dette installert. Altsa kabel i fra USB modem til ruteren osv.

Men under installasjonen så skulle jeg følge rekkefølgen på CD-romen som fulgte med.

Først skulle du kople opp modemet (UPC sin) i PC. Så her måtte jeg jo bruke USB kabelen. (Trådlås ruteren skulle ikke koples opp akkurat nå). Så sjekkes det at det er internettforbindelse.

Deretter koples USB kabel ifra PC`en. Så koples UPC modemen til trådløs ruteren. Videre skal ruteren koples opp mot PC`en (fulgte med nettverkskabel). Men denne passer ikke inn i i PC`en. Den endre enden koples i ruteren. Dette for å sjekka at det er lys i port 1 i ruteren. Jeg har prøvt med andre nettverkskabler.Funker ikke. Ikke lys i ruteren (port 1). Men det lyser i de andre "strøm", "Wireless" og det blinker i "internett".

Det er forbindelse mellom det integrerte nettverkskortet og ruteren. Signalstyrken er utmerket.


Var kansje litt vanskeligt å forstå alt dette, men håper på å få hjelp.

Kjetil

Datadoktoren svarer:

Hei,

PCen din skal kobles med nettverkskabel mellom nettverkskontaktene på PCen og på boksen fra UPC.

Alle nettverkskabler og nettverksenheter fra alle leverandører bruker samme type kontakt og plugg. Hvis den ikke passer er det du som prøver å sette den inn feil, eller kontakten/pluggen er skadet på en eller annen måte.

Problemene dine skyldes først og fremst at du ikke får til kablingen. Sørg for at du finner ut av dette først.

Selv om UPC-boksen også kalles "modem", så skal du ikke bruke kontakten for modem på den bærbare PCen. Denne er for tilkobling til vanlig, analog telefonlinke, såkalt oppringt forbindelse. Dette er ikke bredbånd, tvert i mot.

Noen bredbåndsmodem har USB-kontakt, og du kan koble PCen til denne med en vanlig USB-kabel. Dette forutsetter installasjon av programvare.

Hvis du siden anskaffer deg trådløs ruter, må du ikke koble til USB-kabelen.

I nettverksoppsettet på PCen bør du dessuten alltid deaktivere de forbindelsene du ikke bruker.

Når du skal installere en trådløs ruter er det forskjellige måter å gjøre dette på, og både modemet (som kan inneholde en ruterfunksjon) og den trådløse ruteren må settes opp riktig i forhold til hverandre.

UPC sitt enkleste abonnement gir deg bare 1 IP-adresse, derfor skal den trådløse ruteren fungere i standard grunnfigurasjon, med DHCP aktiv.

Du kobler først ruteren til UPC-modemet, og PCen til den trådløse ruteren. Så kjører du veiviseren som følger med CDen til ruteren.

Så skal du være på nett.

Men kablingen må altså være ok i utgangspunktet. Skjønner ikke hva som egentlig er problemet og at det ikke passer, har aldri hørt om dette før...

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar

[Ugjyldig objekt (debatt)]