Faks pr. epost

Det er helt gratis! Du får ditt eget faksnummer, og all faks som sendes hit videresendes innen ett minutt til din epost-adresse. DinSide har testet eFax og vi ble imponert.

Vi brukte åtte minutter fra vi kom innom eFax første gang og frem til vi mottok vår første faks på epost.

I løpet av den tiden registrerte vi oss, mottok epost som bekreftet vårt nye faksnummer, samt et eget gratisprogram, eFax MicroViewer, for å åpne og lese fakser du mottar over epost. Vi rakk også å sende en faks til oss selv, og fikk kopi av denne.

eFax er foreløpig bare en tjeneste hvor du kan motta faks, det har ennå ikke blitt utviklet noen muligheter for å sende faks.

Men for de mange som aldri har investert i egen faksmaskin eller fått faksprogram for PCen til å fungere skikkelig, kan dette være en svært nyttig tjeneste.

eFaks gir deg altså mulighet til å motta faks, enten det er brosjyrer eller bekreftelse på sydenferien. Og det er helt gratis: Vi lette etter skjulte kostnader, tidsbegrensninger eller begrensninger på bruk. Men vi fant ingenting som ødelegger bildet.

Små vedlegg

Filene som sendes deg er svært små, og brukere av modem behøver ikke å beregne lang ventetid. En faksside vil sjelden være særlig større enn 10 KB.

Filene åpnes i eFax MicroViewer, som minner mye om forhåndsvisningen i et tekstbehandlingsprogram. Du kan forstørre og forminske fakssidene du har mottatt, bla hurtig gjennom dem, og naturligvis skrive dem ut på skriveren din.

Det eneste vi savnet i eFax MicroViewer, var en mulighet for å eksportere dokumentene til et grafikkbehandlingsprogram.

Telefonnnummer i USA

OK, det er en hake. De som skal sende deg faks, må bruke et telefonnummer i USA. Det betyr at kostnaden deres blir mellom 2 og 3 kroner per faksside, i stedet for ca. 30 til 50 øre som det normalt vil koste med lokaltakst i Norge.

I små kvanta, burde ikke en slik kostnad være noe stort problem. Men personer og bedrifter som mottar mye faks fra Nord-Amerika, vil trolig oppleve dette som en stor fordel.

Hvordan tjener eFax penger?

Alt er gratis – du får hele pakka uten å betale en eneste cent. Hotmail, som tilbyr omtrent det samme med sine gratis epostkontoer, finansierer tjenesten sin ved bannerannonser.

Du slipper unna bannerannonser hos eFax, ettersom alle fakser blir sendt direkte til epostadresse, og du leser faksen på egen maskin.

eFax MicroViewer har imidlertid et blinkende felt hvor det kan vises annonser. Disse vil trolig følge med sammen med faksvedleggene du mottar.

Konklusjon

eFax fremtrer som en seriøs tjeneste, og for mange kan dette være en svært nyttig tjeneste. Prisen på 0,00 cent eller kroner, burde ikke skremme noen.

Her finner du eFax' hjemmesider