Facebook om 50 år

Forutsatt at det ikke kommer særlig mange nye brukere...