Facebook om 50 år

Forutsatt at det ikke kommer særlig mange nye brukere...

Takk til Lisa for bidraget!


[Ugjyldig objekt (debatt)]