Facebook og Twitter tar over

De sosiale nettverkstjenestene danker ut en gammel klassiker.

Det er kjent sak at Facebook og Twitter har gjort et solid innhogg i folks tidsbruk på nettet, men nå har markedsundersøkerne hos Nielsen Online tallfestet bruken - og de to sosiale nettverkstjenestene er i ferd med å danke ut en gammel traver.

Eposten er nemlig på vikende front.

Kraftig vekst

Undersøkelsen omfatter ni land, og ifølge Nielsen innehar sosiale nettverkstjenester og blogger nå fjerdeplassen hva online-aktivitet angår, som vil si at den opptar nesten ti prosent av tiden vi tilbringer på nettet.

Veksten er enorm, og sosialtjenestene (som naturligvis ikke inkluderer NAV) vokser dobbelt så raskt som fire andre store nettsegmentene - søk, nettportaler, PC-programvare og epost.

Mobilbruk

Nielsen har også regnet seg fram til at tre av 10 nettbrukere er innom Facebook hver måned i de ni undersøkelseslandene, og de ser også en klar indikasjon på at mobiltelefonen blir en større og større bidragsyter i forhold til tiden som brukes online.

I Storbritannia besøker for eksempel 23 prosent av alle som bruker internett via mobilen én eller flere av de medlemsbaserte nettverkstjenestene, en økning på 249 prosent sammenliknet med året før.

Kilde: Which News