Få fullt utbytte av Word

Noen ganger kan det kanskje bli litt for mye av det gode.