Extract Image

Med kommandoen Extract Image kan du isolere kompliserte forgrunner fra bakgrunnen. Normalt er det svært tidkrevende hvis objektene har kompliserte kanter (som bladene i illustrasjonen).

For å bruke verktøyet, tegner du først opp et grovt omriss med en pensel (rød strek i illustrasjonen under). Tykkelsen på denne penselen avgjør hvor stort område Photoshop skal bruke for å søke etter objektene.

Deretter bruker du en "bøtte" og fyller i det som hører til objektet (grønt i figuren). Photoshop vil da søke etter det som natrulig hører med i objektet, og fjerne farger som ikke fungerer og gjøre objektet delvis gjennomsiktig i kantene.

 Foto: Torvald Kvamme
Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Her er trærne fra bildet over montert inn i et helt annet bilde. Jobben tok et par minutter, og resultatet er svært imponerende.

 Foto: TK
Foto: TK Vis mer