Et farlig leksikon

Tvilsom oppfordring i forkant lanseringen av Store Norske Leksikon på nett denne uken.


Kanskje oppfordringen først og fremst var myntet på de mange som har uttalt seg kritisk til produktet?

Et farlig leksikon


Takk til Mathias for bidraget!