Et farlig leksikon

Tvilsom oppfordring i forkant lanseringen av Store Norske Leksikon på nett denne uken.