Et annerledes søksmål

Ikke alle har helt kontroll på dette med opphavsrettigheter og sånt...