Er SSD trygt?

Flashminne og SSD er på vei til å erstatte harddisker, men hva skjer når de krasjer?

Flere av oss har gått over til SSD i stedet for harddisk, i hvert fall til systemdisk. I stasjonære PC-er har man god plass til flere lagringsmedier. Men stadig flere velger SSD som eneste lagringsenhet i bærbare PC-er, og har dermed både operativsystem, progammer og data på samme enhet.

Er det trygt? Hva skjer hvis en SSD krasjer? Kan man redde data fra denne slik man kan med roterende harddisker?

Hva er et disk-krasj?

Ordet høres dramatisk og konkret ut, men veldig ofte er det ikke snakk om fysiske skader når en disk tar kvelden. Som regel er det bare "elektronisk hikke" som har ført til at feil data er lagret i en eller flere viktige sektorer, som så gjør at operativsystemet ikke finner fram til andre data. Det kan også være feil i dataene, slik at kritiske funksjoner får meningsløs informasjon og programmer krasjer.

Men en harddisk kan også være fysisk skadet, på grunn av uhell under transport eller tilsvarende hendelser. Hvis noen av lese- og skrivehodene er skadet vil man ikke få tilgang til dataene, selv om selve platene og det magnetiske belegget kan være uskadd.

Harddisker begynner å bli vriene å få tak i, også i Norge.
Harddisker begynner å bli vriene å få tak i, også i Norge. Vis mer


Da må disken overlates til spesialister, som kan ta ut platene og lese av dataene med andre lesemekanismer. Disse blir så lagret på en ny disk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et annet prinsipp

Harddisker har en eller flere plater, med logisk definerte sylindere og sektorer som inneholder data. Det er forholdsvis lett å finne igjen strukturen ved å lese de dataene som finnes på en krasjet disk, enten man bruker programvare eller avansert utstyr som kan lese de enkelte platene separat.

Er SSD trygt?


SSD er bygget opp av flash-minnebrikker, som har svært mye til felles med det minnet som sitter i minnekort og USB-minneplugger.

I tillegg er det en prosessor som tar seg av fordelingen av data mellom og inne i brikkene.

I SSD er det langt mer avanserte prosessorer enn i minnekort og minneplugger. Dataene blir også fordelt og prosessert mer komplisert i en SSD. De blir som regel komprimert i sanntid for å utnytte lagringsplassen bedre, så blir de fordelt på de forskjellige brikkene og igjen fordelt i strukturen inne i brikkene.

Nøkkelen til den høye hastigheten hos SSD ligger nettopp i kompresjonen og parallellbehandlingen av dataene.

Men det gjør også en rekonstruksjon ved krasj vanskeligere, siden det ikke er noen standard for kompresjon og utnyttelse av kapasiteten og strukturen i brikkene.

Hva skjer hvis en av komponentene, enten prosessoren eller en flash-minnebrikke, tar kvelden? Elektroniske brikker kan ikke repareres, men defekte minnebrikker kan under heldige omstendigheter delvis leses med spesialutstyr.

På en typisk SSD må da alle brikkene loddes ut og innholdet overføres hver for seg. Er brikkene intakt er det håp, men rekonstruksjon av komprimerte data fra et sett minnebrikker hvor det mangler data fra en eller flere brikker man ikke vet hvor hører til er svært komplisert.

Å kombinere denne informasjonen til en helhetlig struktur er altså mulig, men det krever tett og kontinuerlig samarbeid med produsentene av SSD for å utvikle til en hver tid fungerende verktøy.

Er SSD trygt?


Er dataene i tillegg kryptert får man enda et lag med problemer.

Er SSD-krasj et utbredt problem?

Kroll Ontrack, morselskapet til IBAS som er spesialister på datarekonstruksjon, gjennomførte våren 2011 en undersøkelse av 560 brukere fra privat næringsliv, offentlig ansatte og hjemmebrukere.

En av konklusjonene er denne:

– Korrupte systemområder utgjør 60 prosent av datatap ved SSD/Flash, men fysisk skade, korrupte filsystemer, elektronikk- og brukerfeil er også faktorer. Ved datatap med SSD/Flash er gjenopprettingen mer komplisert da brukerdata er spredd utover mange lagringsbrikker og flere datalag enn tradisjonelle harddisker, der dataene er lagret mer lineært.

Videre sier sier Øyvind Nyland, avdelingsleder for datarekonstruksjon hos Ibas dette:

–Industristandarder for datastruktur på SSD/Flash-medier er ikke fullt ut etablert, noe som ofte krever tilpassede gjenopprettingsløsninger basert på den spesifikke produktleverandør og enhetsmodell/kontrollerbrikker. Med vår ekspertise på SSD/Flash, og løpende investeringer innen forskning og utvikling, kan vi likevel tilby en svært høy gjenvinningsrate på dette området.

Sikker SSD?

Data er aldri 100 prosent sikre, og selv om en SSD ikke har lesehoder som kan svikte eller plater som kan skades, så kan også elektroniske kretser slutte å fungere uten forvarsel.

Derfor kommer vi tilbake til den samme løsningen som tidligere: Du må selv sørge for å ha sikkerhetskopier av dataene dine.

Spesielt på maskiner med bare én lagringsenhet er dette spesielt viktig. Ha en eller flere eksterne harddisker du kopierer til hvor du har viktige data liggende, og er det ekstra verdifulle data har du flere kopier på flere steder, f.eks. hjemme og på jobb.

Vi har skrevet flere artikler om backupløsninger, du finner en spesielt smart løsning i denne artikkelen, som også inneholder lenker til andre artikler vi har skrevet om dette.

Du kan også bruke en backupløsning på nett, det finnes mange smarte løsninger for fjernlagring. Mange av disse tilbyr gratis plass, som norske Jotta og den svært populære Dropbox.