Er harddisken snart historie?

Harddisker er billige og har enorm kapasitet. Likevel vil vi helst ha noe annet, som ikke bråker og er mye raskere. Blir de snart erstattet av SSD? Eller finnes det andre løsninger?

Alle vil at datamaskinen skal vente på oss, og at vi ikke skal vente på den. Slik er det ikke. Det er mange flaskehalser i det komplekse systemet som utgjør en PC, men smarte hjerner forsøker hele tiden å finne nye løsninger.

Slik som PCen har utviklet seg i dag er det harddisken som er den trangeste flaskehalsen. Siden det ikke er plass i minnet til alle programmer og data vi til en hver tid ønsker å bruke, så må data hentes, lagres og hentes og lagres igjen.

Er harddisken snart historie?


Mye minne gjør dette problemet mindre, når man har lest inn programmet og data og er i gang. Men både oppstart av maskinen og innlesing av programmer/data kan være en tolmodighetsprøve, særlig hvis man skal føye til nye oppgaver i tillegg til de man allerede har satt i gang.

Noen oppgaver som tidligere var teknisk umulige fungerer lekende lett i dag. Vi snakker om jevn avspilling av sekvensielle data, såkalt "streaming" av lyd og bilde. Selv den mest krevende HD-video og flerkanals lyd er uproblematisk for dagens harddisker, det er faktisk her de har sin styrke.

Det som er langt vanskeligere er når det skal hentes og leveres mange forskjellige typer data fra flere programmer som jobber samtidig. Dette blir stadig mer komplekst etter som PCene får flere prosessorkjerner som kjører samtidig. Dessuten brytes kjøring av progammene ned i stadig flere moduler for å utnytte prosessorkraften bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men så butter det altså i lagringsenhetene som skal håndtere forespørsler om data i alle retninger fra alle programmene og trådene som kjører.

Løsninger: Oppstart

For å få til en raskere oppstart av PCen kan man dumpe alt som ligger i minnet til en stor fil som lagres på disken. I stedet for å bygge opp hele systemet fra grunnen av som ved en vanlig oppstart så gjenoppstår det nøyaktig slik det var før man slo maskinen av.

I Windows XP har man en dvale-funksjon hvor dette skjer etter en viss tid uten aktivitet. I Windows Vista er dette tatt videre i Sleep-funksjonen hvor data både lagres i minnet og på disk, slik at maskinen både kan gå i dvale ved normal inaktivitet og starte opp på få sekunder, og starte opp nesten like raskt etter strømbrudd.

Er harddisken snart historie?


Men det mest interessante i Vista på dette området er Windows ReadyDrive, som betyr at det er støtte for harddisker av hybrid-typen. Dette er en ny type disker som både har roterende plater og noen gigabyte med flashminne, og en kontroller som fordeler oppgavene mellom disse. En oppstart etter Sleep vil da gå langt raskere ved oppstart fra flashminne-delen enn ved oppstart fra data som må lese fra de roterende platene.

Men hva med flaskehalser under bruk?

Harddiskenes styrke er som nevnt å levere kontinuerlige datastrømmer raskt, det er dette som har vært i fokus de senere årene og er en bonus som kommer med økning av kapasiteten. Det brukes få plater og svært tett lagring, så det er ikke mange millilmetre som skal passere før hodet har lest svært mange megabyte med data som ligger pent på rad i magnetsporene på disken.

Derimot blir det mye trafikk på de få lese/skrivehodene når det skal leses og skrives små mengder fra mange steder på platene.

Her har flashminnet sin styrke, selv om den rå sekvensielle dataraten ikke er raskere enn hos de beste harddiskene. Skrivehastigheten er fremdeles en god del lavere hos flash enn på disk, men aksesstiden er mye mye raskere hos flash. Det er jo ingen venting på at dataene skal komme først i neste runde...

Derfor kan dagens SSD enheter håndtere opptil 5000 inn/ut operasjoner i sekundet, mens en harddisk klarer noen hundre. Ved rask skifting mellom skriving og lesing, og overveiende mindre datamangder som ligger tilfeldig plassert blir harddisken derfor mange ganger tregere enn flashminne ved programstart, bytte av oppgaver, koordinering av bakgrunnsoppgaver osv. osv. som skjer hele tiden i et moderne operativsystem/programvaremiljø.

Vil vi ikke lenger ha bruk for harddisker?

Det er som kjent vanskeligst å spå om framtiden, men i den overskuelige delen av den vil vi se en kombinasjon av roterende disker og SSD.

Er harddisken snart historie?


Bærbare PCer som brukes til kjappe småoppgaver, og hvor de store datamengdene sjelden blir et tema bortsett fra avspilling fra nettbaserte tjenester eller HD-DVD/BluRay, vil etter alt å dømme bli de første som kvitter seg med den interne harddisken.

Men de som bruker PCen til å jobbe med bilder, video, musikk og annet som krever stor lagringsplass vil fremdeles ha behov for rimelig lagring med stor kapasitet og rask skriving og lesing av mye data.

De som laster ned og samler på mengder av filmer, serier og musikk som de knapt får tid til å ha oversikt over vil også holde på diskene som lagringsform.

Brukerne av stasjonære PCer vil derfor operere med kombinasjonsløsninger, med SSD til å ta hånd om driften av systemet og disker til å levere innhold.

Men blir prisen på flashbasert løsninger billig nok etter hvert som teknikkene utvikler seg, så vil nok de roterende diskene forsvinne av seg selv. Flash blir billigere, raskere, mer kompakt og bruker mindre strøm. Alt som er bra blir bare bedre med tiden.

Med harddiskene er det motastt. Selv om utviklingen av harddiskene i teorien kunne gi oss modeller som roterer med 40 000 RPM og ha en kapasitet på 100TB, så vil dette ikke være interessant, fordi det løser feil problem.